top of page

Zajímavosti v okolí Rozhledny  Na Pasece

Trhový Štěpánov

mapy (4)_edited.png

Naše město se nachází v krásné krajině Podblanicka, poblíž vodní nádrže Švihov – Želivka. Založení spadá před rok 995, jde tedy o jedno z nejstarších sídel v kraji. Pražský biskup Tomáš z Bechyně roku 1290 povýšil osadu na město. K jeho rozkvětu přispěl i obchod a těžba zlata. V roce 1741 vyhořel zámek, jeho připomínkou je jen část zámecké zdi. Nejvýznamnější architektonickou památkou je kostel sv. Bartoloměje. Ve městě je Muzeum Štěpánovska, kde je umístěna stálá galerie obrazů akademického malíře Josefa Třísky, a Spolkový dům.

Naše město je dobrým místem pro život. Máme veškerou občanskou vybavenost - vodovod, kanalizaci a ČOV, plynofikaci, zdravotní středisko, základní školu, mateřskou školu, hudební školu, sportoviště, hotel, pension, služby, prodejny, restaurace, poštu, cyklostezku, krásnou přírodu, chráněnou krajinnou oblast Štěpánovský potok. Naším správním územím protéká řeka Sázava, kde jsou chatové oblasti s možností rekreace. Máme zde prosperující průmyslové a zemědělské podniky, které zajišťují kolem 650 pracovních míst, máme lokality pro výstavbu rodinných domů. Dosažitelnost na D1 jsou 3 km.

Ve správním území aktivně působí kolem 14 spolků a organizací, které zpestřují život občanům svými akcemi (např. Pohádkový les). Působí zde dobrovolné hasičské sbory Trhového Štěpánova a místních částí s jednotkou města JPO II. Působí u nás dvě církve: římskokatolická a Církev bratrská. Pořádáme ve městě tradiční poutě, jarmarky, stavění máje atd. Naše město žije.

www.trhovystepanov.cz 

Josef Korn, starosta města Trhový Štěpánov

Josef Korn, starosta města Trhový Štěpánov

bottom of page